Trạng Thái
Chưa Đăng Ký
Giá
US$4000
Bắt đầu

Course Content

Expand All
Phần 1 – ĐAM MÊ (8 Hours)
Phần 2 – KẾT NỐI ĐAM MÊ VÀ LỢI NHUẬN
MODULE 3 - PROFITABILITY ANALYSIS (10 Hours)
MODUEL 4 – CONNECTION BETWEEN PROFIT AND PURPOSE – FREEDOM & AUTONOMY
MODULE 5 - PURPOSE - CHOICE & IMAGINATION (10 HOURS)
1 of 2